Kana Kawanishi - Tokyo, Japan

 

Kana Kawanishi

4-7-6 Shirakawa, Koto-ku -  Tokyo

Japan

kanakawanishi.com

 

exhibited artists

Yohei Kichiraku

Noritaka Minami

Asuka Katagiri

Shohei Kawasaki

Ryoichi Fujisaki

 


Sven Philippe Eisenhut